Bilder från segeltävling i KM F3B-T, 2023

Text

Extra info. Exempel tävlingsresutat