Segelflyg

Radiostyrda segelplan är oftast graciösa flygplan med smala vingar och stor spännvidd och finns med eller utan hjälpmotor. Segelplan som inte har hjälpmotor startas med hjälp av lina driven av vinsch eller ett gummirep alternativt med bogsering av en motormodell som i sina fullstora förebilder. Även start genom handkast, som liknar diskuskast, förekommer i en av tävlingsklasserna.

Segelplan håller sig flygande i stigande luft till exempel termik (varmluftbubblor) eller luft som blåser in mot ett hang (sluttning). Flera tävlingsklasser finns med moment som tidsflyg med precisionslandning, hastighets- och , distansflyg, hastighet i sluten bana och så vidare