Medlemskap:
För ny medlem ange namn, personnr, adress, telefon nr och mailadress som meddelande vid betalning.
VId förnyande av tidigare medlemskap ange namn som meddelande vid betalning.

Junior (t.o.m det år du fyller 17) 100:-
Junior (fr.o.m det år du fyller 18 t.o.m. det år du fyller 25) 200:-
Senior 575:-
Familjemedlem, (ej flygaktiv) 0:-
Gästmedlem, (ansluten till SMFF via annan klubb) 320:-
Stödmedlem, (ej flygaktiv) 200:-
Arbetsplikt (för den som inte vill/kan arbeta) 300:-
Fältbidrag (frivilligt för flygaktiva) 250:-

Medlemsavgift betalas till Plusgiro: 886682-4

Tävlingslicens:
Nationell tävlingslicens 400:-. Löses av medlem själv via Cardskipper
Engångs tävlingslicens, max 2 per år 150:- (Betals vid tävlingstillfället, swish till 1231905199)
Internationell tävlingslicens betalas direkt till Flygsportförbundet

Prova på:

Prova på modellflyg  med dubbelkommando på vårt flygfält med erfarna instruktörer
450:- per timme, (inkluderar all utrustning och instruktör).
Finns både motorflyg och segelflyg 

Hyra fält och stuga:
RFK Ikaros har en klubbstuga med plats för 30 sittande personer.
Hyra av flygfält och stuga, heldag 4000:-
Hyra av flygfält och stuga, halvdag 2000:-
Hyra av flygfält och stuga, helkväll 3000:-
Gäller för externa arrangörer. Om Ikaros anordnar och får intäkter från försäljning görs 20% avdrag.

Övernattning:
Övernattning i klubbstugan, per person och natt 100:-
Uppställning av tält/husvagn/husbil inkl. el per dygn 100:-
Övernattning och uppställning av tält/husvagn/husbil är kostnadsfri för klubbmedlemmar.

Betalning görs till tävlingsansvarig eller direkt till kassören med Swish 070-5207950.

Vid frågor om avgifter kontakta vår kassör Gert Holtbäck: 070-5207950 eller holtback.gert@gmail.com