Medlemsavgifter 2023:

Kostnad medlemskap:
Senior 575:-
Junior (t.o.m det år du fyller 17) 100:-
Junior (fr.o.m det år du fyller 18 t.o.m. det år du fyller 25) 200:-
Familjemedlem, (ej flygaktiv) 0:-
Gästmedlem, (ansluten till SMFF via annan klubb) 320:-
Stödmedlem, (ej flygaktiv) 200:-
Arbetsplikt (för den som inte vill/kan arbeta) 300:-
Fältbidrag (frivilligt för flygaktiva) 250:-

Medlemsavgift betalas till Plusgiro: 886682-4
För ny medlem ange namn, personnr, adress, telefon nr och mailadress som meddelande vid betalning.
VId förnyande av tidigare medlemskap ange namn som meddelande vid betalning.

Kostnad tävlingslicens:
Nationell tävlingslicens 400:-
Engångs tävlingslicens, max 2 per år 150:- (Betals vid tävlingstillfället, swish till 1231905199)
Internationell tävlingslicens betalas direkt till Flygsportförbundet

Licens betalas till Plusgiro: 886682-4
Ange namn och vilken tävlingsklass du vill tillhöra.
Om du är osäker vilken tävlingsklass du ska tillhöra finns info på: Tävlingsklasser

Frågor om medlemsavgifter och licenser besvaras av vår kassör
Gert Holtbäck: 070-5207950 eller holtback.gert@gmail.com