Grenansvarig:

Motorflyg:
Jonas Håstlund
070-3523034

Segelflyg:
Friflyg/Linflyg:
Joakim Ståhl
070-6710325

Drönare:
Andreas Eriksson
076-1416781

Fält och Stuga:
Vakant

Styrelsen:

Ordförande:
Leif Pernstig
leif.pernstig@gmail.com

Kassör:
Gert Holtbäck
holtback.gert@gmail.com

Sekreterare:
Herman Arén
herman.aren@icloud.com
Suppleant:
Peter Viman
peterviman61@gmail.com

Suppleant:
Stefan Andersson
kesand@telia.com

 

 

 

Adress:

Pilängens modellflygfält Ånsta 515 70593 Örebro