Bilder från tävling i F3B-T, 2023

Tävlingsresultat